Kandidat – Uroš Đeković

Dana 21.12.2020. sa početkom u 12.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Uroša Đekovića Konzervacioni status retkih i ugroženih vrsta ptica na teritoriji Obedske bare„.