Kandidat – Tijana Šurbatović

Dana 21.09.2022. godine sa početkom u 12.00 časova u sali Tesla za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Tijane Šurbatović „Značaj ozonskog omotača za život na planeti Zemlji.