Kandidat – Tijana Popović

Dana 19.10.2016. sa početkom u 12.00 časova u Sali 2 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Tijane Popović pod naslovom Primena biomase u obliku peleta i briketa za zagrevanje domaćinstava.