Kandidat – Teodora Bogojević

Dana 15.10.2018. sa početkom u 10.30 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Teodore Bogojević Participativni pristup u izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana opštine Inđija.

Pozovite nas