Kandidat – Tatjana Ratknić

Dana 03. JULA 2018, sa početkom u 13:00 časova Msc Tatjana Ratknić iz Beograda pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, pod nazivom „Intergralni model zaštite i upravljanja rizicima od šumskih požara u Republici Srbiji“.  

Pozovite nas