Kandidat – Tanja Cupać

Dana 29.8.2016. sa početkom u 12.00 časova u Sali 2 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Tanje Cupać pod naslovom „Metodologija izrade Katastra zagađivača opštine Soko Banja.

Pozovite nas