Kandidat – Tanita Đumić

Dana 21.9.2018. sa početkom u 13.00 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura (na adresi Kneza Miloša 82, treći sprat) održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Tanite Đumić Osnovni principi integrisanog monitoringa sistema ekološke bezbednosti i rana prevencija rizika u životnoj sredini.