Kandidat – Tamare Krpić

Dana 7.7.2016. sa početkom u 11.00 časova u Sali 2 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Tamare Krpić pod naslovom „Biologija, ekologija i konzervacioni status evropske divlje mačke (Felis silvestris silvestris)„.

Pozovite nas