Kandidat – Tamara Rajlić

Dana 22.07.2022. godine sa početkom u 12.00 časova u sali Tesla za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Tamare Rajlić „Pro-biodiverzitetsko poslovanje u službi razvoja poljoprivrede Republike Srbije”.