Kandidat – Tamara Panić

Dana 19.10.2015. sa početkom u 11.00 časova u Sali 3 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Tamare Panić pod naslovom Značaj i stepen ugroženosti reliktne i endemične flore Nacionalnog parka Đerdap„.

Odluka o podobnosti teme diplomskog rada