Kandidat – Tamara Krpić

Javna odbrana master rada kandidatkinje Tamare Krpić pod naslovom „Uloga i značaj priobalnog područja za očuvanje dobrog statusa vodotoka“ održaće se u sredu 13.06.2018. godine sa početkom u 09:00h u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura (na novoj adresi fakulteta u Ulici Kneza Miloša 82).

 

Pozovite nas