Kandidat – Svetlana Jović

Dana 20.7.2016. sa početkom u 11.00 časova u Sali 2 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Svetlane Jović pod naslovom „Idejna rešenje rekultivacije površinskog kopa, ležišta krečnjaka „Kovilovača“„.

Pozovite nas