Kandidat – Suzana Avramović

Dana 31.1.2019. sa početkom u 11.30 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Suzane Avramović Doprinos planiranju održivog ruralnog razvoja na području Nacionalnog parka Kopaonik.

Pozovite nas