Kandidat – Strahinja Banović

Dana 19.3.2019. sa početkom u 12.30 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Strahinje Banovića Značaj očuvanja i unapređenja prirodnog kapitala planine Jastrebac.

Pozovite nas