Kandidat – Stojmirka Sarić

Dana 5.5.2016. sa početkom u 10.00 časova u Sali 2 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Stojmirke Sarić pod naslovom „Zaštićeno prirodno dobro Topčiderski park, kao renaturalizovani ekosistem„.

Pozovite nas