Kandidat – Stevan Milovanović

Dana 21.4.2021 sa početkom u 11.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Stevana Milovanovića Opravdanost implementacije mera za smanjenje koncentracije štetnih materija u gasovitim produktima sagorevanja u postrojenju Centralni toplotni izvor – Kruševac.

Pozovite nas