Kandidat – Stefan Savić

Dana 20.10.2020. sa početkom u 13.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Stefana Savića Upravljanje otpadom pri proizvodnji industrijskih etiketa za etikeciju flekso štampom.

Pozovite nas