Kandidat – Srđan Stanković

Dana 15.4.2021. sa početkom u 10.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana master rada kandidata Srđana Stankovića Projekat revitalizacije ekosistema Ade Huje.

Pozovite nas