Kandidat – Srđan Pantić

Dana 13.12.2017. sa početkom u 11.30 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Srđana Pantića pod naslovom Uporedna analiza efikasnosti metoda aeracija stajaćih voda.

Pozovite nas