KANDIDAT – SNEŽANA VUKOSAVLJEVIĆ

Dana 20.07.2016., sa početkom u 11:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje SNEŽANE VUKOSAVLJEVIĆ, iz Loznice, pod naslovom „Divlje deponije i njihov uticaj na kvalitet životne sredine u gradu Loznica“.

Izveštaj o master radu