Kandidat – Snežana Đurđić

Dana 11.10.2022. godine sa početkom u 13.00 časova u sali Tesla za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Snežane Đurđić „Pančićeva omorika, biologija vrste.