Kandidat – Slobodan Milenković

Dana 21.12.2020. sa početkom u 11.00 časova u informatičkom kabinetu Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Slobodana Milenkovića Detekcija aerozagađenja.