KANDIDAT – SLAVKO KARIĆ

Dana 29.10.2015., sa početkom u 13:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidata SLAVKA KARIĆA iz Beograda, pod nazivom „Utvrđivanje uzroka pojave jedinjenja PAH u građevinskim konstrukcionim materijalima i metode njihovog eliminisanja“.