KANDIDAT – SLAVICA POPOVIĆ

Dana 14.09.2016., sa početkom u 11:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje SLAVICE POPOVIĆ, diplomiranog ekonomiste, pod naslovom „Potencijali za razvoj ekoturizma na području Pirota“.

Izvеštaj komisije 

Pozovite nas