Kandidat – Siniša Tomašević

Dana 17.9.2020. sa početkom u 13.00 časova u Sali poslediplomskih studija Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Siniše Tomaševića Modeli upravljanja komunalnim otpadom na regionalnoj deponiji Srem – Mačva“.