KANDIDAT – SINIŠA JOVANOVIĆ

Dana  22. aprila 2017., sa početkom u 13:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidata Siniše Jovanovića iz Valjeva, pod naslovom „Ekološki i ekonomski aspekti valorizacije akvakulture rečnog raka“.

Izvеštaj komisije o master radu

Pozovite nas