Kandidat – Saša Savić

Dana 21.12.2015. sa početkom u 12.00 časova u Sali 3 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Saše Savića pod naslovom „Stanje i posledice degradacije životne sredine na području grada Šapca„.

Odluka o podobnosti teme diplomskog rada

Pozovite nas