Kandidat – Saša Savić

Dana 04.06.2022. godine sa početkom u 11.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana master rada   „Upravlјanje rizikom od poplava na primeru grada Šapca “ kandidata Saše Savića.

Pozovite nas