Kandidat – Sarab Entesar

Javna odbrana master rada kandidatkinje Sarab Entesar pod naslovom „Značaj ekoloških standarda i ekološkog upravljanja za održivi razvoj Libije“ , održaće se u utorak 11.12.2018. godine sa početkom u 14h u sali poslediplomskih studija Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, adresa: Požeška 83a.

Pozovite nas