Kandidat – Sara Stanojlović

Dana 8.2.2019. sa početkom u 12.00 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Sare Stanojlović Insekticid dihlorid-difenil-trihloretan – karakteristike, prisutnost i rizici.