Kandidat – Sanja Rajlić

Dana 29.11.2022. godine sa početkom u 12.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana master rada   „Uloga fitoremedijacije u zaštiti životne sredine„ kandidatkinje Sanje Railić.