Kandidat – Sanja Railić

Dana 18.11.2021 sa početkom u 10.00 časova u sali Tesla za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Sanje Railić Upotreba biljaka u fitoremedijaciji zemljišta.

Pozovite nas