Kandidat – Sanja Pajić

Dana 28.02.2022. godine sa početkom u 15.00 časova u sali Tesla za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Sanje Pajić Izmena gradske klime usled prekomerne izgradnje objekata.

Pozovite nas