Kandidat – Sandra Kostadinović

Dana 04.06.2022. godine sa početkom u 12.00 časova u sali Tesla za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Sandre Kostadinović „Uticaj zagađenja i klimatskih promena na urbanu životnu sredinu i važnost zelenih površina u otklanjanju posledica zagađenja i adaptaciji na klimatske promene-studija slučaja Beograd .

Pozovite nas