Kandidat – Sandra Đorđević

Dana 17.7.2018. sa početkom u 12.00 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura (na adresi Kneza Miloša 82, treći sprat) održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Sandre Đorđević Prirodne vrednosti kao osnova razvoja turizma u kraškim ruralnim prostorima, na primeru područja Tropolja.

Pozovite nas