Kandidat – Sanaa Masod Abdulquader

Dana 27. aprila 2018., sa početkom u 12:00 časova,  Sanaa Masod Abdulquader iz Libije pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, pod nazivom „Karakteristike prirodne i antropogeno izazvane radioaktivnosti Stare planine i njen uticaj na životnu sredinu“.