Kandidat – Salem Mohamed Omran

Javna odbrana master rada kandidata Salem Mohamed Omran pod naslovom „Ekološki aspekti novih pristupa upravljanja zdravstvenim sistemom u Libiji“održaće se u utorak 16.04.2019. godine sa početkom u 11h u sali poslediplomskih studija Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, adresa: Požeška 83a.

Pozovite nas