KANDIDAT – RELJA KOSANOVIĆ

Dana 21. jula 2017., sa početkom u 11:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidata Relje Kosanovića, pod naslovom „Ekološki i ekonomski značaj Global GAP sertifikacije: studija slučaja Delez Srbija – Održivo voće i povrće“.

Pozovite nas