Kandidat – Relja Anđelković

Dana 14.2.2020. sa početkom u 11.00 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Relje Anđelkovića Modeli upravljanja otpadom od plastike.

Pozovite nas