Kandidat – Rawia Noureden Alzafarani

Dana 14.05.2022. godine sa početkom u 11.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana master rada  Еfikasan zdravstveni menadžment u cilju jačanja zdravstvenog aspekta održivog razvoja kandidatkinje Rawia Noureden Alzafarani.
Pozovite nas