Kandidat – Radomir Mandić

Dana 26. aprila 2018., sa početkom u 13:00 časova, mr Radomir Mandić iz Beograda pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, pod nazivom „Ekološko-proizvodni potencijali i unapređenje sistema kontrole sakupljanja, korišćenja i prometa divljih vrsta biljaka, gljiva i životinja u Republici Srbiji“.

Pozovite nas