Kandidat – Radomir Aleksić

Dana 26.10.2020. sa početkom u 11.30 časova u informatičkom kabinetu Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Radomira Aleksića Primena Okvirne direktive o vodama na području sliva reke Drine.

Pozovite nas