Kandidat – Radmila Lišanin

Dana 05.10.2022. godine sa početkom u 13.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana master rada  „Mogućnosti proizvodnje energije na deponiji komunalnog otpada u Kraljevu„ kandidatkinje Radmile Lišanin.