Kandidat – Radmila Lišanin

Dana 23.07.2021. godine sa početkom u 12.00 časova u sali Tesla za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Radmile Lišanin pod nazivom „Uticaj komunalnih otpadnih voda na životnu sredinu„.