KANDIDAT – RABEA Al BASHIR M. HALFAWI

Dana 03.02.2017., sa početkom u 11:30 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidata Rabea Al Bashir M. Halfawi-ja iz Libije, pod naslovom „Optimalna upotreba obnovljivih resursa u uzgoju stoke, studija slučaja uzgoj ovaca u Libiji“.

Izvеštaj komisije o master radu