KANDIDAT – PREDRAG RISTIĆ

Dana 30.12.2015., sa početkom u 09:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidata PREDRAGA RISTIĆA, diplomiranog analitičara zaštite životne sredine iz Beogra pod nazivom  „Mehaničko-biološki tretman komunalnog otpada na regionalnim deponijama“. 
 
Pozovite nas