Kandidat – Predrag Marić

Dana 20.2.2020. sa početkom u 11.00 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Predraga Marića Hidrotehničke karakteristike jezera Zaovine sa ekološkim problemima koji se javljaju i predlozi za njihovo rešavanje.

Pozovite nas