Kandidat – Predrag Ljubinković

Dana 4.7.2017. sa početkom u 10.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Predraga Ljubinkovića pod naslovom Radioaktivnost i gamaspektrometrijsko određivanje kvantiteta 60Co i 134Cs u uzroku vode.

Pozovite nas