Kandidat – Predrag Krsmanović

Dana 12.10.2016. sa početkom u 13.00 časova u Sali 2 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Predraga Krsmanovića pod naslovom Sirak šećerac – Sorghum bicolor var (L.) kao agroenergetski usev.

Pozovite nas