Kandidat – Pavle Zorić

Dana 13.9.2016. sa početkom u 10.00 časova u Sali 2 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Pavla Zorić Barte pod naslovom „Procena efikasnosti upravljanja Nacionalnim parkom Tara„.